• 1---kopie.jpg
 • 2---kopie.jpg
 • 3---kopie.jpg

Historie mlýna a pšeničné škrobárny

 

Chářovský nebo také Horní mlýn se v gruntovních knihách poprvé zmiňuje 30. března 1754, kdy jej od knížecího purkrabského úřadu lichtenštejnské komory koupil Jan Mihatsch. Dalšími vlastníky mlýna byl od r. 1795 Karel Mihatsch, 1832 Alois Lux, 1839 Hedvika Stoklasová, 1841 Eduard a Antonie Steuerovi.

 

Roku 1869 tu mlynařili Antonín a Karolína Frankovi a od roku 1879 Gustav Kändler. Za Gustava Kändlera tu proběhla největší rekonstrukce Chářovského mlýna, když roku 1883 přestavěl mlýn ze dvou na tři složení a později nahradil vodní pohon pohonem parním. Roku 1882 také Gustav Kändler přikoupil ke mlýnu soukenickou valchu čp.72 a roku 1907 při mlýně založil továrnu na pšeničný škrob.  

 

Od Fritze a Richarda Kändlerových odkoupili chářovský mlýn 15. srpna 1939 manželé Richard a Hermína Mückuschovi, kteří ze mlýna učinili sídlo své firmy "Richard Mückusch, parní mlýny, továrna na pšeničný škrob a sirup, Krnov a Jeseník nad Odrou". Po skončení 2. světové války byla krnovská škrobárna považována za největší a nejmodernější továrnu svého druhu v celém Československu.

 

Roku 1945 byl na základě dekretů prezidenta republiky mlýn zkonfiskován a národním správcem se stal Ladislav Bezubka. Roku 1946 pak byla továrna znárodněna a stala se základem v Krnově zřízeného národního podniku Slezské mlýny Krnov.

 

I. vojenske mapovani 1764-68

I. vojenské mapování, 1764-68 

III. vojenske mapovani 1876-78

III. vojenské mapování, 1876-78;

  

Zdroj: http://vodnimlyny.cz

 

 

 • Divize Silo

  Divize silo

   
 • Divize Mlýn

  Divize mlýn

 • Divize Škrobárna

  Divize škrobárna

Divize Silo

Základem našeho podnikání je zajištění dostatečného množství základní vstupní suroviny - pšenice od zemědělců ze zdejších regionů.Silo, ve kterém je pšenice skladována, je situováno do 15 km vzdáleného Města Albrechtic a má kapacitu 23 000 tun.

 

Zde je pšenice čištěna a dále ošetřována a je tady přísně dbáno na udržení stabilní vysoké kvality před dalším zpracováním pšenice ve mlýně.

mlyn

Divize Mlýn

Jednou z významných devíz Krnovské škrobárny spol. s r.o. je mimo jiné také existence vlastního mlýna. Do mlýna průběžně navážíme pšenici ze sila. Přibližně 90% této pšenice zpracováváme na mouku pro výrobu škrobárenských výrobků.

 

Zbylých 10% se pak zpracovává pro pekařské účely. Ve mlýně vzniká mimo jiné také vedlejší produkt naší výroby – pšeničné otruby. Většina těchto otrub putuje zpět k místním zemědělcům jako krmivo pro hospodářská zvířata, zbytek je určen na export do zahraničí. Tento postup zaručuje zpracování všech vstupních i vedlejších produktů, a tím, že při něm nevzniká žádný odpad, je pochopitelně maximálně šetrný k životnímu prostředí.

mlyn

Divize Škrobárna

Stěžejním úsekem naší společnosti je samozřejmě divize Škrobárna. Z mlýna zde putuje mouka, která je tady na moderním zařízení zpracovávána na celou širokou škálu škrobárenských výrobků. Ty jsou pak připraveny na různorodé použití v následujících průmyslových odvětvích:

 

 • Pekařství
 • Cukrářství
 • Konzervárenství
 • Stavebnictví
 • Papírenský průmysl
 • Zemědělství
 • Lihovarnictví
mlyn